Tilpasning til klimaendringer: den nye store utfordringen for beredskaps-Norge?

Foredrag
Id:
03.01.2011

Presentasjon på konferansen ”Samfunnssikkerhet og nye trusselbilder” Universitetet i Stavanger, 3. januar 2011

pp-cc-carlo.pdf (375.81 KB)