Tango for tre - korleis kan innovative nettverk vekse fram i rurale strøk?