System for samsvarsvurderingar i opplevingsnæringa

Rapport
Id:
Februar 2017

Dette er rapporten for arbeidspakke 3 i prosjektet «Et forskningsbasert kvalitetssystem for utendørs opplevelsesturisme i Norge». Arbeidet har primært vore eit kartleggingsarbeid av bedriftsretta merkesystem og individuelle utdanningssystem. Men me freistar også sjå desse i samanheng med erfaringar frå andre land og behova i næringa. Me håpar våre vurderingar og anbefalingar kjem til nytte i det vidare arbeidet med eit nasjonalt kvalitetssystem for opplevingsnæringa