Et forskningsbasert kvalitetssystem for utendørs opplevelsesturisme i Norge

Det kommer stadig flere tilbydere av utendørs opplevelsesbaserte turistaktiviteter i Norge. Med dette følger også et behov for å se på forhold som kvalitet, profesjonalitet, sikkerhet og risiko, lønnsomhet og bærekraft hos aktørene i sektoren. Norsk turistindustri har i hovedsak utviklet kvalitetssikringssystemer for overnattingsaktører. Det er derfor lite systematisk og forskningsbasert kunnskap om kvalitet og profesjonalitet hos aktørene i opplevelsesturismen.

Dette er bakgrunnen for et treårig forskningsprosjekt som skal bidra i utviklingen av et sertifiseringssystem for den delen av norsk reiselivsnæring som tilbyr aktiviteter i natur. På initiativ fra næringsaktørene selv skal det utvikles en pilot for et kvalitetssikringssystem for tilbydere av opplevelsesbaserte turistaktiviteter. I prosjektet vil en rekke næringsaktører samarbeide med forskningsinstitusjoner fra flere land. Prosjektet vil på denne måten være med på å etablere et forsknings- og utviklingsnettverk for sertifisering av turismeaktiviteter.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Regionale forskingsfond
Prosjektnummer:
6344
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: