"Sustainable cruises: understanding and optimizing people, planet and profit"

Rapport
Id:
2019-2

Rapporten oppsummerer prosjektet «Sustainable cruises: Understanding and optimizing people. planet and profit». Rapporten bygger på et sammendrag av den forskninga som er gjort i prosjektet. For det første er det gjort ei vurdering av utvikling av cruise i Norge og på Vestlandet spesielt. Den største veksten i antall cruisepassasjerer og anløp har kommet på Vestlandet i perioden 2006–2018. Videre har vi funnet at selv om antallet anløp i vestlandshavnene varierer mye fra dag til dag, er det ikke funnet noen tydelige mønstre som kan forklare for eksempel om det er bestemte ukedager med stor trafikk i de enkelte havnene.