Sjå kor mange dagar det kjem til å snø om 30 år

Artikkel
Id:
Januar 2023
Utgjevar:
ung.forskning.no

Når dei som er barn i dag blir vaksne, kjem det til å snø sjeldnare enn no. Forskarar har rekna ut kor mange dagar det kjem til å snø der folk likar å gå på ski.