Samordna digitaliseringsstrategi for kommunane i Sogn og Fjordane