Reiselivs- og lokalsamfunnsutvikling i dag: "bærekraftig" eller "berre kraftig?"

Foredrag
Id:
08.11.2012

Innlegg på seminar arrangert av Distriktssenteret: Reiseliv og lokal samfunnsutvikling. Sogndal, 8. november 2012