Berekraftige naturopplevingar i verdsklasse

Prosjektet skal lage oppsett for eit energi- og klimarekneskap for reiselivet i Sogn og Fjordane, samt foreslå eit indikatorbasert system for evaluering av berekraftmålet i reiselivsplanen for Sogn og Fjordane. Vidare skal prosjektet utvikle eit hovedprosjekt innan temaet berkraftig reiseliv med tanke på utlysing av hovudprosjektmidlar i Regionalt forskningsfond våren 2012.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Regionalt forskingsfond Vestlandet
Prosjektnummer:
6274
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: