Reiselivets samlede klimabelastning, og det naturbaserte reiselivets sårbarhet for klimaendringer

Foredrag
Id:
Mars 2021

Presentasjon med tittel "Reiselivets samlede klimabelastning, og det naturbaserte reiselivets sårbarhet for klimaendringer" på Nasjonalbibliotekets sitt webinar “Reisebagasjen: Turisme i miljøperspektiv” den 11 mars 2021, som inngår i en webinarserie om kulturarven i miljøperspektiv. Se informasjon her.