Opplevelsesnæringar i Vestlandsbygdene

Notat
Id:
2006-5

Notatet drøfter spørsmålet om miljø som ressursgrunnlag for opplevelsesnæringene. Videre sammenstilles noen erfaringer fra bruk av IKT i reiselivet, og det gis en oversikt over opplevelsesnæringene i Sogn og Fjordane.