Opplevingsnæringar på Vestlandet

Vestlandsforsking skal bidra i ein rapport utarbeidd av Vestlandsrådet som skal beskrive potensialet for ressursbaserte opplevingsnæringar på Vestlandet og koma med framlegg til korleis ein kan fremje vekst og utvikling innanfor opplevingsnæringane. Prosjektet blir gjennomført i samarbeid med Rogalandsforskning, Stiftelsen for næringslivsforskning i Bergen, Møreforskning og Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Samfunns- og næringslivsforskning, Vestlandsrådet
Prosjektnummer:
6036
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Publikasjon(ar):