Om teknologien som ikke fikk være teknologi - diskurser om velferdsteknologi

Av:
Artikkel
Utgjevar:
Universitetsforlaget

Artikkel i boka: "Immateriell kapital - Fjordantologien 2017".  John Roger Andersen , Eli Bjørhusdal , Jon Gunnar Nesse & Torbjørn Årethun (red.)

Samandrag:

Inspirert av Foucault sin vekt på språklige konstruksjoner som meningsskapende utforsker det vitenskapelige essayet hvordan velferdsteknologi italesettes i helsepolitiske styringsdokumenter. Med utgangspunkt i en utbredt holdning som hevder at velferdsteknologi ikke handler om teknologi, men om mennesker, drøftes det hvordan politiske dokumenter gir bestemte meninger til begrepet velferdsteknologi og hvilke effekter slike teknologireduserende meningskonstruksjoner har for helsesektoren.