Nytt basseng for landbasert matfiskproduksjon av laks

Av:
Rapport
Id:
1992
Utgjevar:
Vestlandsforsking

Denne rapporten beskriver utprøvingen av et basseng for landbasert oppdrett av laksefisk, med tilhørende driftsrutiner. Det meste av driftskostnadene er finansiert over Norges Teknisk Naturvitenskapelige Forskningsråd, hvor prosjektet går inn under programområdet "Lukkede produksjonsanlegg" og har betegnelsen HB 1901 25441.