Nettbasert verktøy for ROS-analyse

Av:
Foredrag

Presentasjon på nasjonal klimakonferanse i Sogndal 29.-31. august 2017