Når likestilling blir tatt for gitt, slutter det å virke

Kronikk
Id:
Mars 2023
Utgjevar:
Sogn Avis
Tidsskrift:
Sogn Avis

Det er lett å være enig i at likestilling er en viktig verdi og et mål i det norske samfunnet. Men er vi villige til å legge innsats og handling i å nå dette målet?