Mot-nettverk som ei kraft i perifere innovasjonsøkosystem

Artikkel
Id:
2017
Utgjevar:
Fagbokforlaget

Artikkel i boka "Innovasjonsøkosystem"

Kap. 3 - s. 69 -88