Miljøutfordringer for små og mellomstore bedrifter

Rapport
Id:
98-1

"Industriell økologi" representerer en ny type omstillingskrav for små og mellomstore bedrifter i distriktene. Begrepet industriell økologi synliggjør miljøproblemer med spesiell betydning for distriktslokaliserte bedrifter, slik som f.eks. de manglende mulighetene for å ta del i effektive resirkuleringsnettverk. Overgangen til det omfattende kretsløpssamfunnet som industriell økologi begrepet innebærer kan være problematisk når transportdimensjonen av det regionale næringsliv betraktes. Rapporten fokuserer på begrepet industriell økologi , og dets relevans for små og mellomstore bedrifter i distriktene, eksemplifisert gjennom problemstillinger i 10 forsøksbedrifter i prosjektet Grønt Næringsliv. Dette er et prosjekt innen kommunaldepartementets næringsretta instituttprogram for årene 1993-1997.