Livsløpsanalyse (LCA) av 1. til 3. generasjons biodrivstoff

Foredrag
Id:
18.01.2013

Innlegg på fagseminar om fornybar energi i Sogn og Fjordane.