Korleis konkretisere arbeidet for eit meir berekraftig reiseliv?

Notat
Id:
2009-11

Eksempel frå arbeidet med strategisk plan for reiselivet i Sogn og Fjordane anno 2009