Korleis førebyggje ureining i eit endra klima

Foredrag

Presentasjon på nasjonal klimakonferanse i Sogndal 29.-31. august 2017