Korleis førebyggje spreiing av miljøgifter som følgje av klimaendringar?

Foredrag
Id:
30.05.2017

Innlegg på seminaret: Korleis bli ein betre miljøkommune?, Bergen, 30.05.2017