Notat
Id:
2004-8

Notatet er basert på en studentoppgave utarbeidet av Yngve Håkonsen og Thomas Sløk Tvedt som en del av prosjektet Kommunal organisasjonsdatabase. Som del av studentarbeidet tok de på seg oppgaven med å lage en overføringsrutine fra data lagret i statistikk-verktøyet SPSS og over til et XML-format. De har løst dette på en generell måte som har interesse utover dette prosjektet. Løsningen er en del av Vestlandsforskings oppdrag for KRD med å tilrettelegge kommunale organisasjonsdata på nettet.

Høgskolelektor Knut Erling Øien ved Høgskulen i Sogn og Fjordane har vært hoved-veileder for prosjektoppgaven mens forsker Svein Ølnes, forsker Terje Aaberge og systemutvikler Nils Arne Hove har vært veiledere for det videre arbeidet i prosjektet.

 

notat8-04.pdf (1.12 MB)