Tilrettelegging av data i kommunal organisasjonsdatabase

Vestlandsforsking er engasjert av KRD til å tilretteleggja data frå kommunal organisasjonsdatabase for Internett. NIBR har henta inn data om kommunal organisering i 1996 og 2000 og ei ny innsamling er planlagt etter kommune- og fylkestingvalet 2003. Data er i dag berre tilgjengeleg i form av ein Access-database som kan lastast ned. Departementet ønskjer å gjera data tilgjengeleg for ei større målgruppe ved å presentera dei på internett-format. I tilegg ønskjer departementet på litt lenger sikt å forbetra data ved å tilby meir avanserte søk, alternative søkeuttrykk osv.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Kommunal- og regionaldepartementet
Prosjektnummer:
5251
Publikasjon(ar):