Artikkel
Id:
2017
Utgjevar:
Fagbokforlaget

Artikkel i boka "Innovasjonsøkosystem", redaktør Jon Gunnnar Nesse

Kap. 14 - s. 285 - 297