Konfliktvurdering: Vindkraft - friluftsliv, reiseliv og bosetting

Foredrag
Id:
14.10.2011

Fylkesmannen i Vest-Agder v/Miljøvernavdelingen arrangerte 14. oktober 2011 eit seminar om vindkraft med tittelen: "Tatt av vinden - kunnskapssamling om miljø og vindkraft".

Forskar Eli Heiberg frå Vestlandsforsking var ein av foredragshaldarane. Tittelen på hennar innlegg var "Konfliktvurdering: Vindkraft - friluftsliv, reiseliv og bosetting.

De finn meir om seminaret og alle innlegga her:  Fylkesmannen i Vest-Agder