Klimaendringenes utfordringer og konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur. Hvordan prioritere “riktige” tiltak?

Av:
Foredrag
Id:
19.09.2011

Presentasjon på seminaret ” Tilpasning til nye værforhold - klimatilpasninger og kommunesektorens infrastruktur” arrangert av KS FoU
Holbergs Terrasse – kurs- og konferansesenter
Oslo, 19. september 2011