Klima og cruiseturisme - hvor store er utslippene og hvilke tiltak kan gjennomføres for å redusere utslippene?

Foredrag
Id:
29.11.2017

Program - seminar arrangert av Stavanger kommune

Carlo Aall presenterte resultat frå kartlegging av utslepp frå cruiseturisme i Stavanger.