Klima og arealbruk. Er det nok hytter nå?

Foredrag
Id:
September 2022

På den årlige 'Heiplansamlinga' Rogaland fylkeskommune arrangerer presenterte Carlo Aall sin syn på hvordan få til en mer bærekraftig hyttepolitikk.