Kan vi forsikre oss mot klimaproblemene?

Foredrag
Id:
30.10.2013