Iverksetting av klimatilpassing

Foredrag
Id:
20.03.2012

Foredrag av Eli Heiberg på andre samling i analysedugnadsprosjektet.