Innovasjonsøkosystem - ei teoretisk overbygning

Artikkel
Id:
2017
Utgjevar:
Fagbokforlaget

Artikkel i boka "Innovasjonsøkosystem", redaktør Jon Gunnar Nesse

Kap. 1 - s. 23 - 48