Hvilket fotavtrykk setter friluftslivet

Foredrag
Id:
04.12.2017

Presentasjon på DNT-konferansen "Grønnere utsikter" som samla nær 300 deltakarar.

Postadresse

Vestlandsforsking 
Postboks 163 
6851 Sogndal

Telefon

906 33 600

E-post

post@vestforsk.no

Org.nr.

965 919 627 MVA

Ansvarleg redaktør

Direktør Merete Lunde

Nyheitsbrev

Me sender ut ein gong i månaden

Sosiale medium