Hvilket fotavtrykk setter friluftslivet

Foredrag
Id:
04.12.2017

Presentasjon på DNT-konferansen "Grønnere utsikter" som samla nær 300 deltakarar.