Artikkel

Omslag bok friluftsliv og guidingKapitlet drøfter bærekraftsutfordringene ved dagens friluftsliv, og viser at selv om friluftsutøvere er over snittet opptatt av naturvern, fører utøvelsen av nordmenns friluftsliv med seg et høyt forbruk av energi.  Kapitlet går også gjennom forskning som viser at friluftsliv under de rette omstendigheter kan inspirere til en mer bærekraftig livsstil.

Atikkel i boka:

Magnussen L.I, Vold T (red.): Friluftsliv og guiding i natur. Teori og praksis". Universitetsforlaget, Oslo, s. 81-92