Fornybare strategiar? Innovasjon, implementering og kommersialisering for ny fornybar energi

Foredrag
Id:
18.01.2013

Innlegg på fagkonferanse om fornybar energi i Sogn og Fjordane