Fornybar energi har utilsiktede konsekvenser

Artikkel
Id:
I Transportforum februar 2014
Utgjevar:
Transportforum

I ein artikkel skriven av Otto Andersen i Transportforum blir boka "Unintended consequences from renewable energy" omtala.