FAKTAARK: Arealplanlegging og beredskap for fremtidens klima (Arealklim)

Av:
Foredrag
Id:
Faktaark

Faktaark om førebygging av klimarelaterte naturskadehendingar. Faktaarket inneheld m.a. lenker til aktuelle nettsider og rapportar frå Arealklim-prosjektet.