Evaluering av Forvaltningsnettprosjektet. Oppsummering av 12 regionale informasjonsmøte i 1998 og 1999