Evaluering av forvaltningsnett-prosjektet. Statuskartlegging.