Døme på forskingsprosjekt kompetansemekling har og KAN resultere i

Foredrag
Id:
August 2020

Foredraget inneheld ein oppsummering av eksempel på VRI4 si verktøykasse, kva forskingsprosjekt forskingsrådet og regionalt forskingsfond har lyst ut og handlingsprogram for innovasjon og næringsutvikling i Vestland 2020. Foredraget vart helde i Voss Næringshage 21.08.20