Dokumentasjonsrapport Case 4: Fritidsmobilitet

Notat
Id:
2011-6

Notatet oppsummerer det innsamlede materialet i ett av fire case, fritidsmobilitet, i forskningsprosjektet "Friluftsliv og bærekraftig utvikling - en del av problemet eller en del av løsningen?".