Digitaliseringsfylket Sogn og Fjordane 2018 - Tilpassa informasjon til innbyggjarane

Rapport
Id:
August 2019
Utgjevar:
Vestlandsforsking

Prosjektet «Digitaliseringsfylket Sogn og Fjordane 2018» har fått midlar av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for å få alle kommunane i fylket til å ta i bruk e-signeringsløysing og førebu innføring av Miside.

Etter avslutta prosjektet har alle kommunane teke i bruk e-signering som planlagt. Prosjektet har også gjennomført informasjons- og kartleggingsarbeid for å setja kommunane i stand til å ta i bruk løysingar for tilpassa informasjon til innbyggjarane, også kalla Miside.