Digitaliseringsfylket Sogn og Fjordane 2018

"Digitaliseringsfylket Sogn og Fjordane" skal løfta alle kommunane i fylket i digitaliseringsarbeidet.  Vi står saman med dei to andre nøkkelkommunane Førde og Eid i spissen for kvar sin region i dette fylkesdekkjande prosjektet.  Følgjande område skal digitaliserast:

  1. Ta i bruk e-signeringsløysing i alle kommunane
  2. Førebuing av Miside-innføring i kommunane

Dette er den tredje delen av det heilskaplege Digitaliseringsfylket Sogn og Fjordane, der dei to føregåande prosjekta har omfatta kartlegging av status på arkivsida og innføring av digital meldingsutveksling

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Vik kommune
Prosjektnummer:
6501
Prosjektleiar:
Seniorforskar