Dataspillvaner blant ungdommer med flykningbakgrunn uten foreldre i Norge

Rapport
Id:
September 2022
Utgjevar:
Vestlandsforsking

Rapporten er et resultat av prosjektet «Dataspillvaner blant unge menn med innvandrerbakgrunn uten familie i Norge: Når familie ikke er hovedarena for regulering av dataspill» finansiert av Medietilsynet. Resultatet fra prosjektet er lagt frem i flere akademiske arenaer som NordMedia Conference, European Communication Research and Education Association (ECREA) og Norskmedieforskerkonferanse.