Forprosjekt: CRM-system som IT-nav for SIL fotball

Vestlandsforsking skal saman med Sogndal Fotball vurdere klubben si noverande IT-løysing og sjå på korleis ein kan få til eit meir tenleg IT-system som er tilpassa organisasjonen sitt behov og kompetanse.  Prosjektet er kopla mot Norsk Toppfotball si satsing på å få CRM-løysing i alle toppfotballklubbane. Målsettinga med dette forprosjektet er å legge grunnlag for ei endring som skal gjere verksemda meir konkurransedyktig.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogndal Fotball
Prosjektnummer:
6146
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):