Climate change and the future of Norwegian ski industry

Av:
Artikkel
Id:
Janaur 2019
Tidsskrift:
Current Issues in Tourism

Natursnøtilhøva og tilhøve for kunstsnøproduksjon er analysert for 110 norske skianlegg. Frå 2030 vil omlag halvparten av skianlegga som manglar kunstnøproduksjon få ein drastisk reduksjon i sesongen, og i 2050 vil kun ein tredel av desse kunne ha normal drift. Anlegga som har kunstsnøproduksjon vil kunne oppretthalde drifta lenger ut i århundre både ved ein auka dekningsgrad i skianlegget, og ved absolutt auke av produsert snø gjennom sesongen. Ved eit høgt utslippscenarie vil allikevell ein stor del av desse skianlegga få ein stor nedkorting av sesongen etter 2050.