Brukarundersøking Aurlandsdalen 2022

Rapport
Id:
2023
Utgjevar:
Vestlandsforsking

Gamle stiar og vegar er gode utgangspunkt for friluftsliv og Aurlandsdalen, ein gammal ferdsleveg mellom Vestlandet og Austlandet, er i dag ei av dei mest populære vandrerutene her i vest. Vandraren går gjennom eit bratt vestlandslandskap forma av samspelet mellom natur og menneske. Kulturlandskapet vart forma av gardsdrift, stølsliv og beitedyr i tida før mekanisk landbruk. Ferdselsåra var bygd opp og ivaretatt av dei som hadde rettigheiter i Aurlandsdalen. I dag er arbeidet med stien stort sett erstatta av dugnadsarbeid. Brukarundersøkinga har teke føre seg både turgåarane sine opplevingar og moglege bidrag frå dei til framtidig skjøtsel av vandreruta. Oppdraget er finansiert av Miljødirektoratet og prosjekteigar er styringsgruppa for Nye Aurlandsdalen, som består av ein representant for grunneigarane, Venner av Aurlandsdalen, Hafslund ECO, DNT Oslo og Omegn og Visit Sognefjord. Denne styringsgruppa høyrer inn under satsinga «Vandring og verdiskaping» hjå Nærøyfjorden Verdsarvpark. Prosjektleiinga til Nærøyfjorden Verdsarvpark er finansiert av stiftarane til verdsarvparken: Aurland kommune, Voss herad, Lærdal kommune, Vik kommune og Vestland fylkeskommune. Undersøkinga har vore utført i nært samarbeid med Nærøyfjorden Verdsarvpark ved Snædís Laufey Bjarnadóttir, og styringsgruppa for «Nye Aurlandsdalen».