Bilen - Ein tredje heim? Ein studie av hytter i mobilitet i Geilo-traktene

Artikkel
Id:
2012

Agnes B. Engeset (2012): Bilen - ein tredje heim? Ein studie av hytter og mobilitet i Geilo-traktene. I: Turisme i distriktene. Red. Magnar Forbord, Gunn Turid Kvam og Martin Rønningen.  Tapir Akademiske Forlag, side 231-284