Betre bedriftsnettverk

Av:
Foredrag
Id:
07.12.017

Øyvind Heimset Larsen, Vestlandsforsking og Jon Gunnar Nesse, HVL innleia strategisamlinga til Maritim Forening Sogn og Fjordane  07.12.2017 som vart gjennomført på verftet i Førde. 

Innlegget formidla erfaringar og råd frå prosjektet VRI3 der vi undersøkte nettverket Maritim Forening saman med eit utval andre nasjonale nettverk.

Postadresse

Vestlandsforsking 
Postboks 163 
6851 Sogndal

Telefon

906 33 600

E-post

post@vestforsk.no

Org.nr.

965 919 627 MVA

Ansvarleg redaktør

Direktør Merete Lunde

Nyheitsbrev

Me sender ut ein gong i månaden

Sosiale medium