Foredrag
Id:
07.12.017

Øyvind Heimset Larsen, Vestlandsforsking og Jon Gunnar Nesse, HVL innleia strategisamlinga til Maritim Forening Sogn og Fjordane  07.12.2017 som vart gjennomført på verftet i Førde. 

Innlegget formidla erfaringar og råd frå prosjektet VRI3 der vi undersøkte nettverket Maritim Forening saman med eit utval andre nasjonale nettverk.