Arbeidskompetanseutvikling blant høgt utdannede innvandrere i Sogn og Fjordane